หัวข้อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน ได้กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย พร้อมกับลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเด็กนักเรียนในเมืองและชนบท ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาหาความรู้           

             ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม   ได้ทราบถึงการจัดการระบบสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดย

            1. ได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเครือข่ายสารสนเทศของไทย เพื่อเป็นทางด่วนสารสนเทศความเร็วสูงเพื่อการศึกษา/ วิจัยของภาครัฐที่เพียงพอ 

            2. ได้รู้ถึงการเป็นศูนย์กลางการศึกษา/วิจัย เรื่องทางด่วนสารสนเทศของประเทศไทย โดยการนำทางด่วนสารสนเทศที่เคยอยู่ในขั้นทดลองมาใช้งานจริงในด้านการศึกษา/การพัฒนา บุคลากร ของชาติ

            3. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทาง/ต่อยอดความรู้ในอนาคตได้

อบรมขั้นตอนการเบิกจ่ายงานการเงินพัสดุ  วันที่  29 มกราคม  2559 ณ ห้อง LA 314 คณะศิลปศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงกระบวนการเบิกจ่าย

2. เพื่อให้รู้ถึงระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง

3. รู้ถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง

สิ่งที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้

1. รู้ถึงระเบียบการเบิกจ่าย ว่าเบิกจ่ายยังไงให้ถูกต้องตามระเบียบ

2. รู้ถึงปัญหาการทำงาน การเคลียเอกสาร  ขั้นตอนการเบิกจ่าย

3. ระเบียบต่าง ๆ การเดินทางไปราชการ  

4.การจัดโครงการ  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

5. การจำแนกหมวดหมู่วัสดุที่ชัดเจน

6. การตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

เคยสงสัยกันมั้ยครับว่า Social Media ทั้งหลายแหล่นั้น ทำไมเวลากด Like , แชร์ content นั่นนี่ แล้วเพื่อนๆ ของเรา รับรู้ได้โดยทันทีว่าเราได้ทำอะไรซักอย่างลงไปแล้วนะ 

หนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เกิดความรู้สึก real-time ใน web application ที่กำลังมาแรง ก็คือ Node.js

 

 

Node.js เป็นภาษา Javascript แบบหนึ่ง แต่เป็น server side javascript ซึ่งใช้แนวคิดแบบ asynchronous event-driven model ซึ่งเหมาะกับระบบที่ต้องการทำงานแบบ Real time

อันที่จริง ความเร็วของ Node.js คือ การที่มันทำงานโดยทำงานหลายๆ อย่างได้พร้อมๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น ในภาษาทั่วๆไป การทำงานคือ ให้ทำการคำนวณในบรรทัดแรกจนเสร็จ แล้วค่อยวิ่งไปทำงานบรรทัดถัดไปเรื่อย ๆ แต่ Node.js จะสามารถทำงานหลายๆ บรรทัดได้พร้อมๆ กัน ซึ่งนั่นทำให้เกิดความเร็วที่ทำให้ดูเหมือน Real time ขึ้น

ทีนี้ เมื่อเราสามารถทำให้มันติดต่อกันได้แล้ว แต่ลองนึกเล่นๆ ดูว่า ถ้าจะส่งข้อความหากัน แล้วทำการปิดๆเปิดๆ ฐานข้อมูลบ่อย ๆ ไม่นาน server เราต้องล่มแน่ๆ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความสามารถของการเปิดช่องทางในการคุยกันค้างไว้ซะเลย ด้วย socket.io

เคยสงสัยกันมั้ยครับว่า Social Media ทั้งหลายแหล่นั้น ทำไมเวลากด Like , แชร์ content นั่นนี่ แล้วเพื่อนๆ ของเรา รับรู้ได้โดยทันทีว่าเราได้ทำอะไรซักอย่างลงไปแล้วนะ 

หนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เกิดความรู้สึก real-time ใน web application ที่กำลังมาแรง ก็คือ Node.js

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 มนุษยศาสตร์ดิจิทัล :

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์

ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทารา  ขอนแก่น

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฯ  ทำให้ทราบว่าโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย รวมทั้ง เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้น  มีการแข่งขันกันสูงขึ้น วิถีชีวิตของยุคสมัยและคนรุ่นเก่าเริ่มหายไปอย่างสิ้นเชิง คลังความรู้ที่ผ่านหนังสือที่จับต้องได้แบบกระดาษ เริ่มตกยุค เพราะไม่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคออนไลน์และโซเซียลมีเดีย

การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลกำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น และคนในวัยทำงานที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคการอ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเครื่องมือสื่อสาร อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แฟบเล็ต ที่บรรจุหนังสือเป็นไฟล์ดิจิทัลได้มากมาย

การคงอยู่ของห้องสมุด ต้องตื่นตัวในการสร้างนวัตกรรมสำหรับทุกๆงานของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นด้านจัดหา การแค็ตตาล็อก การสืบค้น และการบริการด้านต่างๆ รวมทั้งการนำสื่อดิจิทัลมาใช้แทนทรัพยากรแบบเก่ารวมไปถึงการสร้างสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายจากทั่วโลก เพื่อให้บริการทางการศึกษาและค้นคว้าความรู้อย่างครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ห้องสมุดของอนาคต มี 2 เรื่อง คือ

1. บทบาทของห้องสมุด

2. รูปแบบและการจัดการพื้นที่ห้องสมุด

ส่วนการปรับตัวจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ 3 เรื่องคือ

1. ความเข้าใจและเท่าทันต่อความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลและขอมูลของสารสนเทศที่มีอยู่มากมาย

2. การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ

3. การปรับมุมมองวิธีคิดในการบริการจัดการพื้นที่ของห้องสมุด

ควรมีการปรับหรือออกแบบห้องสมุด ที่ตอบสนองความต้องการและรูปแบบชีวิตใหม่ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดบ้านหลังที่ 3 ซึ่งหมายถึง พื้นที่สาธารณะแบบเปิดระหว่างที่ทำงานกับที่พักส่วนตัว เป็นทั้งห้องนั่งเล่น หรือพื้นที่ที่สามารถให้คนรุ่นใหม่ได้พบปะสังสรรค์กันได้

 

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-4 ก.ย. 58

 อาคาร 7 รอบ และห้องพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

 

เป็นการอบรมที่วัดทักษะทั้งหมดทางด้านภาษา นั่นคือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) การทดสอบการพูดเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้สอน

รายละเอียดที่อบรม

Listening  การฟังแบบในชีวิตประจำวันและเชิงวิชาการ การพูดโทรศัพท์ การสั่งอาหาร  การบรรยายสั้นๆ

คำถาม มีได้ตั้งแต่ ถามเบอร์โทรศัพท์ ชื่อถนน เมนูอาหาร

คำตอบ เป็นแบบเขียนตอบทั้งหมด อาจจะมีเติมคำในรูปภาพหรือตาราง เติมคำในประโยค เรียงลำดับ หรือแบบปรนัย

มีฝึกทำข้อสอบโดยการจับเวลา เขียนคำตอบลงในกระดาษคำถามก่อน หลังจากฟังจบ

 

Reading  มีทั้งบทความที่เป็นข่าวและบทความเชิงวิชาการ เรื่องราวทั่วไป ไม่ยาวมากเช่นสุขภาพ เรื่องอาหาร  

          เป็นต้น

ลักษณะคำถามคำตอบ เป็นแบบเขียนตอบ เช่น เติมคำ ในประโยค Matching True/False/Not Given เรียงลำดับ หรือแบบปรนัย

มีฝึกทำข้อสอบโดยการจับเวลา เวลาทำข้อสอบ ให้อ่านบทความแบบ Skim/Scan ก่อนหนึ่งรอบเพื่อดูคร่าวๆ ว่าเนื้อหาสาระมีอะไรบ้าง แล้วไปอ่านคำถาม จะได้กลับมาหาคำตอบได้ถูกจุด

 

Writing

          เป็นการ เขียน response กับข้อมูลที่โจทย์ให้มา ต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 50 -150 คำ ซึ่งมีการกำหนดเวลาให้

          การเขียนใช้ tense ธรรมดา Present Simpletense, Past Simple tense และ Present Perfect tense รวมทั้งการใช้ transition words, compare and contrast words มีการตรวจคำผิด

 

Speaking

          Examiner จะพูดคุยกับแบบสบายๆ ให้แนะนำตัวเอง สถานที่ทำงาน ครอบครัว เรื่องอาหาร เช่นคำถามว่าทานอาหารกลางวันอะไร ชอบทำงานอดิเรกอะไร มี key question

 

เป้าหมายดังกล่าว คือการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ผลการพัฒนานี้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ อีกด้วย

 

ผู้ร่วมอบรม คือ น.ส.กชพรรณ  บุญฉลวย

 

เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่  27 , 30  ต.ค. 2558

  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย / คณะบริหารศาสตร์

 ความเป็นมาของระบบฐานข้อมูลด้านสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สถาบัน ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) และรายงานประจำปี(Annual Report) ซึ่ง สกอ. ได้กำหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการในการจัดทำรายงานการประเมินตน เอง(SAR) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2551 และให้มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) พร้อมผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวิธีออนไลน์ไปยัง สกอ.  ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีการศึกษา

   

CHE QA Online (Commission on Higher Education Quality Assessment online system)  

      คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง(SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหน่วยงาน โดยสถาบันและทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ที่ สกอ. ได้กำหนดไว้ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจประเมินฯ โดยใช้สิทธิ์ Assessor ของระบบ CHE QA Online ซึ่งภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จะเป็นผู้ออนไลน์ส่งข้อมูล รายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเฉพาะระดับสถาบันและคณะไปยังฐานข้อมูลกลางของ สกอ.

 

 ในการอบรมจะมีหัวข้ออบรม เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล  input ของหมวดที่ 1 - หมวดที่ 8 การกรอกข้อมูลการประเมินตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการรายงาน ผลการประเมิน ซึ่งทำให้เราสามารถนำมาพัฒนางานและมีข้อดี ดังนี้

1. ทำให้ทราบระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา สามารถกรอกข้อมูล ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

2. ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป CHE QA Online System  รวมถึงบทบาทและหน้าที่หลักของผู้เกี่ยวข้อง

3. ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม่

ผู้ร่วมอบรม ดังนี้

1.น.ส.มิณฑิตา   โสภา           2. นางละอองดาว  เพชรแก้ว                3. นางวรัคศิริ  โหตระไวศยะ

4. น.ส.กิตติญา  พรหมพา       5. นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร     6. น.ส.อัญญรินทร์  ทาสา

7. นางปาณฑรา  ศิริทวี         8. นางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี               9. น.ส.พัทนี  เจริญทัสน์

10. นายชัชฎาภรณ์  จำปาจูม   11. นางฐิตินันท์  ภูนิคม                     12. นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์

13. นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ  14. นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ

 

 

 

การเขียนบรรณานุกรมเพื่อแสดงจริยธรรม อ้างอิงแหล่งที่มาของบทความ หรือแหล่งข้อมูลมีหลายระบบด้วยกัน แต่ที่เป็นที่นิยมกันในด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็คือระบบ การเขียนบรรณานุกรมระบบAPA (American Psychological Association)  ในปัจจุบันกำหนดรูปแบบมาตรฐานเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 โดยมีกรรมการมาจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เพิ่มมากขึ้นโดยมีรูปแบบการเขียนข้อมูลต่างกันไป ปัจจุบัน กำหนดให้รุบุชื่อผู้เขียน สูงสุด ถึง 8 คน และกำหนดให้เขียนข้อมูลอื่นๆ ตามประเภทของแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น

คณะทำงานฝ่ายวิชาการ การสัมมนา Pulinet วิชาการ ครั้งที่ 3 ได้จัดทำตารางสรุปแนวทางการเขียนบรรณานุกรมอย่างง่ายไว้ เป็นการสรุปวิธีการเขียนบรรณานุกรมที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถดาวน์โหลดได้ตาม URL นี้ http://medinfo2.psu.ac.th/psychiatry/My%20site/data/ref/APA_6th_ed.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวที่สาม การตรวจสอบเอกสารการสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันจันทร์ที่  20  กรกฎาคม  2558  เวลา  13.00-16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    ตรวจสอบเอกสารการสอน ที่ผู้เข้าร่วมนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน 

-                    การจัดทำเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนต้องจัดทำให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

-                    เนื้อหาและการนา เสนอเนื้อหา ควรนำเสนอความรู้ใหม่ ที่ มีความถูกต้อง ความทันสมัย ความสมบูรณ์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เอกสารประกอบการสอนนั้น  การนา เสนอเนื้อหา มีวิธีการนำเสนอ โดยการบรรยาย อธิบาย การอ้างเหตุผล การใช้

-                    ภาษาที่เป็นภาษาวิชาการที่ดี กะทัดรัด ชัดเจน อ่านง่าย รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ ที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจ

-                    ส่วนประกอบและรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วยส่วนนำ ส่วนเนื้อหาและส่วนท้ายและในแต่ละส่วนมีรายละเอียด  ส่วนนำ ประกอบด้วย ใบรองปก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ และแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน

-                     ส่วนเนื้อหาแบ่งเป็นบทและเรื่อง  ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก ถ้ามี

-

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

2.               ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

3.               ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

4.               อ.มิตต ทรัพย์ผุด

5.               ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

6.               ดร.วรรณพรรธน์ เรืองทรัพย์

7.               นางวรัครศิริ โหตระไวศยะ

8.               นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว

 

 

สรุป กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 13.30- 16.00 น.

โดย ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี  และ นางกาญจนา สาธร

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  1. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. สภาพปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  3. "การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" 
  4. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะศิลปศาสตร์ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  5. การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์

สภาพปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

-          ปัญหาที่พบคือ จริยธรรม คัดลอกของคนอื่นมาแล้วไม่อ้างอิง คัดลอกผลงานตัวเองหรือวิทยานิพนธ์ของตัวเองแล้วไม่อ้างอิง คัดลอกผลงานนักศึกษา

-          หลักฐาน การรวบรวมเอกสารประกอบ

-          การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ผศ. รศ. ต้องเป็นสาขาเดียวกัน ดังนั้น การขอตำแหน่งควรเป็นสาขาวิชาที่กว้าง

-          รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่จะพิจารณาผลงานว่าเชี่ยวชาญสาขา

 

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะศิลปศาสตร์ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

-          การยื่นงานวิจัย ให้ยื่นเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

-          ดำเนินการรวดเร็ว

-          เสนอให้มีแบบฟอร์ม

 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของ การทำวิจัยเพื่อนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์

-         ลงแนวปฏิบัติที่ดีในเว็บไซต์ งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

 

ผลการอบรมที่ได้รับ

1.ได้รับทราบแนวปฏิบัติใหม่ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

2.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้ปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน

3.มีความเข้าใจในแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานประจำมากยิ่งขึ้น

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมตัวเพื่อประเมินการสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันศุกร์ที่  12  เดือนมิถุนายน  2558  เวลา  15.00-16.30  น.  

ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

-                    การประเมินการสอนและผลงานทางการสอน

ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สังกัด และเสนอเอกสารการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ดำเนินการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอผลงานทางการสอนในหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน และให้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

-                    แบบประเมินผลการสอน หัวข้อการประเมิน

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอ เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน (ตามคำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ)

2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์วิจารณ์ในวิชาที่สอน

3. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและคิดตามการสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์ ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ตอบคำถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

4. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. มีการแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม

6. มีการจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม

7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี

8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน เช่น  คำถามที่ตรงจุดมุ่งหมาย  

9. มีจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ได้แก่ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม

-                    แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หัวข้อการประเมิน

1. ความถูกต้องและความทันสมัยของ เนื้อหา

2. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหลักสูตร

3. การจัดลำดับเนื้อหา

4. รูปแบบในการเขียน

5. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการ สอน หรือเอกสารคำสอน

6. ความถูกต้องในการใช้ภาษา

7. การเสนอแนวคิดของตนเอง

8. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

1.               รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

2.               ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

3.               ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

4.               ดร.จุฬามาศ สุวรรณบูล

5.               อ.ธีระพล อันมัย

6.               ดร.เนตรดาว เถาถวิล

7.               ดร.ราม ประสานศักดิ์

8.               ดร.ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์

9.               ดร.ปริวรรต สมนึก

10.        ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร

11.        อ.เสนาะ เจริญพร

12.        อ.นพพร ช่วงชิง

13.        ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ

14.        อ.พุทธราช มาสงค์

15.        อ.ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ

16.        นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว