โปรแกรม KineMaster อ่านว่า คิ เน๊ะ มาสเตอร์ เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น เลเยอร์วิดีโอหลายชั้น โหมดการผสมเสียง การพากย์เสียง โครมาคีย์ การควบคุมความเร็ว การเปลี่ยนภาพ ใส่คำบรรยาย เทคนิคพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย  คุณสมบัติหลักของโปรแกรม KineMaster 

   • วิดีโอ รูปภาพ สติ๊กเกอร์ เอฟเฟกต์พิเศษ ข้อความและตัวอักษรลายมือที่มีเลเยอร์หลายชั้น

   • การผสมโหมดเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าตกใจและสวยงาม

   • เพิ่มเสียงพากย์ เพลงแบ็คกราวนด์ เครื่องเปลี่ยนเสียงและเอฟเฟกต์เสียง

   • เครื่องมือในการตัดแต่ง ตัดต่อและครอบตัดวิดีโอของคุณ

   • การควบคุมความเร็วสำหรับไทม์แลปและเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวแบบช้า

   • EQ ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เสียงหลบและเครื่องมือปรับระดับเสียงเพื่อเสียงที่สมจริง

   • เครื่องมือคีย์เฟรมอนิเมชั่นเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับเลเยอร์

   • ส่งออกวิดีโอ 4K 

   • ใช้ฟิลเตอร์สีต่างๆ เพื่อทำให้วิดีโอของคุณดูโดดเด่น

“Active Learning ด้วยเทคโนโลยี สร้างสื่อวีดีโอด้วยมือถือ” นั้นเป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบสื่อการสอน อย่างง่ายและสร้างสรรค์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึง การทํางานร่วมกัน  การคิดและนําเสนออย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว โดยใช้แอฟKineMaster ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับโทรศัพท์ (Android)   แอฟ KineMaster มีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่น เลเยอร์วิดีโอหลายชั้น โหมดการผสมเสียง การบันทึกเสียง ชุดโครมาคีย์ การควบคุมความเร็วของภาพ การเปลี่ยนภาพ ใส่คำบรรยาย เทคนิคพิเศษ ฯลฯ  สามารถดาวน์โหลดแอฟ KineMaster เพื่อสร้าง แก้ไข และแชร์วิดีโอได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามรถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองได้ในโดยเฉพาะการตัดต่อวีดีโอต่างๆได้