จากการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 "อ่านสร้างอาชีพ"

วันที่ 12 ส.ค. 58 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ สรุปได้ดังนี้

บุคลิกพลิกชีวิต

"บุคลิกพลิกชีวิต คือบุคลิกภาพโดยองค์รวม (Holistic Personality) ที่ทำให้ทราบว่า แบบฉบับพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่นั้น มีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตของคนเราตลอดทั้งชีวิต

การพัฒนาบุคลิกภาพ แบ่งได้ดังนี้คือ

1.       ด้านความคิด เช่น คิดด้านดี,คิดสร้างสรรค์,คิดแบบจิตอาสา,มีความรับผิดชอบ,ความไว้วางใจ,และการรับรู้รวมทั้งการสำนึกในบุญคุณ เป็นต้น

2.       ด้านการสื่อสาร เช่น สื่อสารเพื่อสร้างมิตรภาพ, เพื่อขอความร่วมมือ, เพื่อจัดการความขัดแย้ง, เพื่อสร้างกำลังใจ,สื่อสารด้วยรอยยิ้ม,สื่อสารด้วยการรับฟังอย่างมีคุณภาพ,รวมทั้ง การสื่อสารที่ทำลายบุคลิกภาพ

3.       ด้านพฤติกรรม คือการแสดงออก เช่น นั่ง,ยืน,เดิน,ยิ้ม,สบตาและการเชื้อเชิญ

4.      ด้านการแต่งกายและการแต่งหน้าทำผม เช่นสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิว,การแต่งหน้าตามรูปหน้า,และการแต่งกายให้ดูดี

บุคลิกภาพองค์รวม (Holistic Personality) คือผลรวมของชีวิตทั้งชีวิต เช่น 1. สมบูรณ์ทางกายแต่พร่องทางจิต 2. พร่องทางกายแต่ใจสมบูรณ์  3. พร้อมทั้งกายใจ  4..ผลรวมแห่งความสมบูรณ์ของคำว่าบุคลิกภาพ คือเปี่ยมด้วย สุขภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ

ซึ่งจะพบว่าบุคลิกภาพ ไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมเพียงเท่านั้น แต่ความหมายคือชีวิตทั้งชีวิต ซึ่งคุณสามารถที่จะศึกษาและเปลี่ยนแปลงจน "พลิกชีวิต" ได้!

ผู้ร่วมสัมมนา คือ นายกมล  โสภาสิน

 

มีหนังสือน่าสนใจมาแนะนำครับ เป็นหนังสือที่เห็นแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว "วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ" ของ อาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ อาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ นักบรรยายด้านการบริหารองค์กร และกระบวนกรระดับประเทศ หนังสือเล่มนี้เคยโพสในเฟสส่วนตัว และเฟส SAC แล้ว แต่ก็คนละแบบกัน เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสำนักงาน และผู้สนใจอื่นๆ น่าสนใจยังไง ลองดูข้อความที่เว็บเขาว่าไว้ ดังนี้ครับ

KPI เป็นเครื่องมือในการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ คุณภาพ หรือแม้แต่วัดพฤติกรรมของคนเองก็ตาม แต่หลายครั้งที่นักบริหารผู้ยึดตัวเองเป็นใหญ่ใช้ KPI ไปในทางที่ผิดๆ เช่น ผู้บริหารที่คิดอยู่ในหัวว่าจะเอา KPI ไปวัดว่าใครขี้เกียจ ผู้บริหารที่มองคนในองค์กรแบบอคติ ย่อมทำให้การทำ KPI เป็นที่น่ารังเกียจ ผลคือทำให้เกิดการมั่วตัวเลข โยนความผิด เรียนรู้น้อย ฯลฯ เจ้านายแบบนี้เหมือนพ่อแม่ที่คอยดุด่าลูก สุดท้ายลูกก็หนีออกจากบ้าน หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือการวาง ยุทธ์ศาสตร์และการบริหารจากมุมมองของดร.วรภัทร์ ภู่เจริญที่ปรึกษาองค์กรและสถาบันชื่อดังมากมาย ที่ทำให้คุณเข้าใจในมุมมองใหม่ ลองอ่าน ลองทำ และลองเข้าใจ แล้วคุณจะพบ KPI ที่ใช่เพื่อสู่ความสำเร็จด้วยความร่วมมือของคุณและทุกคนในองค์กร หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จัก KPI เครื่องมือช่วยบริหาร วางแผนยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่ดวงดาวแห่งความสำเร็จในองค์กร (http://www.booksmile.co.th)