สรุปเนื้อหา KM mini Series ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การใช้ Mobile Application ในการทำงาน

ตามเนื้อหาได้จัดหมวดหมู่ของ Mobile Application ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • Life Style ได้แก่ Google Calendar, Google Drive เป็นต้น
  • Social Media ได้แก่ Facebook, Line, Instagram, Youtube เป็นต้น
  • Productivity ได้แก่ Google Docs, Google Slides เป็นต้น

 

Google Calendar

                  Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้

 วีดีทัศน์ : The new Google Calendar app for Android and iPhone

 ดาวน์โหลด : iOS , Android

 

Cloud storage

                   Cloud Storage คือ ที่เก็บข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์ออกได้อย่างสะดวก โดยต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำให้บริการของ Cloud Storage ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างการเติบโตของอุปกรณ์โมบายต่างๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สบายมากขึ้น

 

 

 จากตารางดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application มาติดตั้งใช้ได้ฟรีบน PC และ Smart Phone 

 

Productivity Application

                         Productivity Application หมายถึง กลุ่มโปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์งานต่างรวมถึงงานเอกสารด้วย ในปัจจุบันที่นิยมกันมาก ได้แก่ Microsoft Office WORD, EXCEL, POWER POINT เป็นต้น และในวันนี้ ของแนะนำโปรแกรมที่ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ได้แก่ google docs, google slides และ google sheets ซึ่งเป็นผลิตภันฑ์ที่ทางบริษัท GOOGLE แจกให้ใช้ฟรี ทั้งบน PC, MAC, และ Smart Phone

วีดีทัศน์ : Google Docs

วีดีทัศน์ : Google Slides

วีดีทัศน์ : Google Sheets

 

 

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม UKM ครั้งที่ 26

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับ KM

          - นพ.วิจารณ์  พานิช ได้สะท้อนเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ KM ว่าต้องทำให้เกิดคุณค่า ต้องสนุกกับ KM แล้วแต่สถานการณ์ แต่ต้องเอาคุณค่าเป็นตัวนำ เช่น อนาคตที่ดีของลูกศิษย์ ก็ต้องนำเอาตัวอย่างที่ดีที่เคยทำให้เด็กขี้เกียจกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน เป็นต้น

          - CoPs เป็นเรื่องของการจัดการที่มีเครื่องมือมาช่วย แม้จะมีเรื่องเล่าแต่บางทีไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

         - มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องมีจิตวิญญาณของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง การทำ CM=Change Management ต้อง CQI (Continuous Quality Improvement) ต้องใส่การทำงานที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำงานตามมาตรฐานที่หยุดนิ่ง ต้องรู้ตัวเองว่าถ้าไม่เปลี่ยนองค์กรก็จะต้องตาย เพราะโลกมันหมุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่เคยเป็น Best Practice เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะไม่ใช่ BP อีกต่อไป

          และ KM ต้องเป็นตัวที่มาทำให้ง่าย ไม่ใช่การทำให้ยุ่งยาก พนักงานทุกคนจะต้องมีความสุขในการทำงาน

          ดังนั้นการทำงานแผน KM ต้องทำ Change Management Plan โดยคนในองค์กรจะต้องพร้อมรับฟัง ชี้ให้เห็น Gap ช่องว่างในด้านทรัพยากร

         - นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรสะท้อนประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การชี้ให้เห็นว่า KM เป็นเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยเครื่องมือในการทำ KM มีสองระดับ

1) Higher Order: คือเครื่องมือที่เราต้อง Benchmarking (Best Practice)

2) Basic: เป็นสิ่งที่ทำ Good Practice