พิมพ์
หมวด: เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปเนื้อหา KM mini Series ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การใช้ Mobile Application ในการทำงาน

ตามเนื้อหาได้จัดหมวดหมู่ของ Mobile Application ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

Google Calendar

                  Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้

 วีดีทัศน์ : The new Google Calendar app for Android and iPhone

 ดาวน์โหลด : iOS , Android

 

Cloud storage

                   Cloud Storage คือ ที่เก็บข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์ออกได้อย่างสะดวก โดยต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำให้บริการของ Cloud Storage ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างการเติบโตของอุปกรณ์โมบายต่างๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สบายมากขึ้น

 

 

 จากตารางดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application มาติดตั้งใช้ได้ฟรีบน PC และ Smart Phone 

 

Productivity Application

                         Productivity Application หมายถึง กลุ่มโปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์งานต่างรวมถึงงานเอกสารด้วย ในปัจจุบันที่นิยมกันมาก ได้แก่ Microsoft Office WORD, EXCEL, POWER POINT เป็นต้น และในวันนี้ ของแนะนำโปรแกรมที่ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ได้แก่ google docs, google slides และ google sheets ซึ่งเป็นผลิตภันฑ์ที่ทางบริษัท GOOGLE แจกให้ใช้ฟรี ทั้งบน PC, MAC, และ Smart Phone

วีดีทัศน์ : Google Docs

วีดีทัศน์ : Google Slides

วีดีทัศน์ : Google Sheets